Membrána

Co je membrána?

Najznámější syntetické membrány jsou vyrobené z polymerů, ako je polytetrafluoretylén (napr. Gore-Tex®), polyuretan (napr. Dermizax™) nebo z kopolymerů, jako je směs polyestru a polyéteru (napr. Sympatex®).

Podle struktury se membrány dělí na:

  1. Porézní - tzv. hydrofobní (Gore-Tex® ....)
  2. Neporézní - tzv. hydrofilní (Sympatex®, KEEN Dry ....)

Porézní membrány:

jsou vyrobeny s hydrofobních materiálů, které neumí do své struktury absorbovat vodu. Jsou tvořeny soustavou mikroskopických kapilár, které jsou svou velikostí prpustné jen pro molekuly páry, ale pro molekuly vody jsou už moc malé. Voda proto nemůže touto membránou proniknout. Póry jsou různě poskládané, takže tvoří labyrint a tím se stávají neprůchozími i pro vítr.

Princip fungování hydrofobní membrány tedy spočívá v rozdílné velikosti mezi kapkami vody a kapilárami. Póry v membráně jsou přibližně 20 000krát menší, než je nejmenší kapka vody, a proto membránou nemůže proniknout žádná voda v kapalném skupenství. Naopak voda v plynném skupenství má molekuly 700krát menší, než jsou kapiláry, a proto je hydrofobní membrána schopna přenášet vodní páru.

Neporézní membrány:

Neporézní membrány jsou oproti porézním membránám vyrobeny z hydrofilních materiálů, které dokáží absorbovat vodu v plynném a částečně i v kapalném skupenství. K převodu vody přes membrány přitom nepotřebují mikroskopické kapiláry, ale využívají fyzikálního jevu, který nazýváme difúze.

Difúze vodní páry je děj, kterým se vyrovnává parciální tlak vodní páry vzájemným působením molekul. Difundující vodní páry se pohybují z míst vyššího tlaku směrem k nižšímu tlaku. Vyrovnává se tak koncentrace vodní páry na obou stranách membrány.